You can return to the old version of the website

Open old version

Organization

State Examination Center

Service name

Ümumi təhsili həyata keçirən təhsil müəssisələrində ümumtəhsil fənləri üzrə biliyinin yekun qiymətləndirilməsi (attestasiyası) aparılan təhsilalanların DİM-in "Şagird-məzun sistemi"ndə özləri haqqında məlumatları internet vasitəsilə yoxlaması

Content

Documents required for implementation and their submission form

A citizen of the Republic of Azerbaijan :

There is no information