You can return to the old version of the website

Open old version

Organization

State Examination Center

Service name

Vətəndaşların DİM-nin rəhbərliyinin və məsul işçilərinin qəbuluna onlayn yazılması

Content

Documents required for implementation and their submission form

A citizen of the Republic of Azerbaijan :

There is no information