Əvvəlki versiyaya keçid edə bilərsiniz

Əvvəlki versiyaya keçid et

Qurum

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Xidmətin adı

Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Məzmun

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin, eləcə də Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 iyun 2010-cu il tarixli, 105 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları"nın tələblərinə uyğun olaraq hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus gəmiyə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi

Həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı :

  • Sənədin adı :

   Gəminin üzgüçülüyə yararlılığı haqqında şəhadətnamə

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

  • Sənədin adı :

   Gəminin istismara yararlı olmasına və dəniz nəqliyyatı sahəsində mövcud beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılmasına dair akt

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada gəmiyə digər əşya hüquqlarını təsdiq edən müvafiq sənəd

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   Çağırış siqnalının alınmasını təsdiq edən sənəd

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Xarici dövlətlərin dövlət gəmi reyestrindən çıxarılmasını təsdiq edən sənəd

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada gəmiyə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən müvafiq sənəd

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

  • Sənədin adı :

   Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada gəmiyə mülkiyyət hüququnu və gəmiyə digər əşya hüquqlarını təsdiq edən məhkəmənin qərarı

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   Gəminin BDT (İMO) nömrəsinin alınmasına dair sənəd

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Gəminin mülkiyyətçiləri və ya onun üzərində digər əşya hüquqlarına malik olan şəxslər tərəfindən doldurulmuş ərizə-anket

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   Gəminin təsnifat şəhadətnaməsi

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

  • Sənədin adı :

   Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

  • Sənədin adı :

   Ölçü şəhadətnaməsi

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

  • Sənədin adı :

   Gəmi radiostansiyasının fəaliyyəti üçün xüsusi icazə

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)