Əvvəlki versiyaya keçid edə bilərsiniz

Əvvəlki versiyaya keçid et

Qurum

Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Xidmətin adı

Audiovizual əsərin, fonoqramın, kompüter proqramının, məlumat toplusunun, kitabın nüsxələrinə nəzarət markasının verilməsi

Məzmun

Bu xidmət audiovizual əsərin, fonoqramın, kompüter proqramının, məlumat toplusunun, kitabın nüsxələrinə nəzarət markasının verilməsini əhatə edir.

Həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı :

  • Sənədin adı :

   ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Kağız daşıyıcıda

  • Sənədin adı :

   ərizəçi hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı, nümayəndəliyi olduqda, hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Kağız daşıyıcıda

  • Sənədin adı :

   Xidmət haqqının ödənilməsi barədə sənəd

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Kağız daşıyıcıda

  • Sənədin adı :

   Ərizə

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Kağız daşıyıcıda

  • Sənədin adı :

   ərizəçi fərdi sahibkar olduqda, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Kağız daşıyıcıda