Əvvəlki versiyaya keçid edə bilərsiniz

Əvvəlki versiyaya keçid et

Qurum

Azerbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitasi

Xidmətin adı

Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə elektron gömrük bəyannaməsinin qəbulu, gömrük rəsmiləşdirilməsi və rəsmiləşdirilmə prosesinin onlayn monitorinqi

Məzmun

: Bu xidmat vasitosile goxslar Azarbaycan Respublikasrnrn gdmrUk sarhedinden kegirdikleri mallar UgUn beyannamaleri elektron formada tertib edarek gomrUk orqanlanna teqdim edirlar. Beyannamede va ona elave edilmig sonodlerdo olan melumatlar interaktiv qaydada yoxlanrlrr ve neticesi barede istifadegiye melumat verilir.

Həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı :

  • Sənədin adı :

   1. Bu reqlamentin 2.4-cü bəndində göstərilən ünvanda müvafiq xidməti seçməklə tertib olunmuş beyanname;

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - elektron qaydada

  • Sənədin adı :

   2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 iyul 2014-cü il tarixli 263 nömrəli qərarı ile təsdiq edilmiş "Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin beyan edilməsi Qaydalarının 2.5-ci və 2.6-cı bəndlərinə əsasən tələb olunan

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - elektron qaydada