Əvvəlki versiyaya keçid edə bilərsiniz

Əvvəlki versiyaya keçid et

Qurum

Dövlət Gömrük Komitəsi

Xidmətin adı

Gömrük əməliyyatları və ya gömrük proseduru ilə bağlı ödəniləcək gömrük ödənişlərinin həyata keçirilməsi

Məzmun

Gömrük əməliyyatları vəya gömrük proseduru iləbağlı ödəniləcək gömrük ödənişlərininhəyata keçirilməsi

Həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı :

  • Sənədin adı :

   Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üçün VÖEN və ya Gömrük Ödənişlərinin Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi (GÖÖEN)

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Elektron qaydada və ya kağız formada

  • Sənədin adı :

   Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN)

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Elektron formada

  • Sənədin adı :

   Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN)

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Elektron qaydada və ya kağız formada