Əvvəlki versiyaya keçid edə bilərsiniz

Əvvəlki versiyaya keçid et

Qurum

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Xidmətin adı

Gəmi tarixinin fasiləsiz qeydləri (GTFQ) sənədinin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Məzmun

Hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus gəmilərə "Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair" 1974-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın XI-1 Fəslinə, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının A.959(23) və MSC.198(80) nömrəli qətnamələrinin tələblərinə uyğun olaraq, "Gəmi Tarixinin Fasiləsiz Qeydləri" sənədinin verilməsi

Həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı :

  • Sənədin adı :

   GTFQ verilməsi üçün ilk dəfə müraciət edildiyi halda və ya mövcud GTFQ-də əks etdirilmiş məlumatların hər hansı birində dəyişiklik olduğu təqdirdə yeni GTFQ verilməsi məqsədilə 2 nömrəli forma

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Elektron (onlayn müraciət edildikdə) və ya kağız formada (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)