Əvvəlki versiyaya keçid edə bilərsiniz

Əvvəlki versiyaya keçid et

Qurum

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Xidmətin adı

Minimum heyət tərkibi haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Məzmun

Hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus gəmilərin səfərə çıxarkən təhlükəsiz istismar olunmasını, insan həyatının mühafizəsini, dəniz mühitinin qorunması və həmçinin qəza hallarında kifayət edəcək sayda və ixtisasda mütəxəssislərin olması üçün "Gəminin səfərə çıxa bilməsi üçün heyətin minimal tərkibi haqqında Əsasnamə"yə və Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının 25 noyabr 1999-cu il tarixli A.890(21) nömrəli Qətnaməsinin tələblərinə uyğun olaraq Gəmiyə Minimum heyət tərkibi haqqında şəhadətnamənin verilməsi

Həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı :

  • Sənədin adı :

   dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Gəmi heyətinin minimal tərkibi və heyət üzvlərinin sayı, ixtisas və səlahiyyətləri baxımından gəminin təhlükəsiz istismar olunması, ümumi təhlükəsizliyin təmin edilməsi, dəniz mühitinin qorunması və qəza hallarının aradan qaldırılmasına kifayət etməsi barədə məlumat

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   Kapitanın, kapitanın növbə üzrə köməkçilərinin və gəmi heyətinin digər üzvlərinin icrası və gəminin təhlükəsizliyi ilə əlaqədar işlərə cəlb edilməsi, iş və istirahət saatları ilə əlaqədar müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunması barədə məlumat

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti