Əvvəlki versiyaya keçid edə bilərsiniz

Əvvəlki versiyaya keçid et

Qurum

Səhiyyə Nazirliyi

Xidmətin adı

Tikinti və yenidən qurma layihələrinə sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Məzmun

Bu xidmət tikinti və yenidənqurma layihələrinə sanitariya-epidemioloji rəyinin verilməsindən ibarətdir

Həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı :

  • Sənədin adı :

   Layihələndirmə tapşırığının elektron formada surəti

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Tikinti aparılan torpaq sahəsinin sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə uyğunluğuna dair dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin rəyinin elektron formada surəti

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Tikintinin layihələndirilməsi üçün torpaq sahəsinin ayrılması haqqında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının sərəncamının elektron formada surəti

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Tullantıların idarə olunması üsulları

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Ərizə

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Işçi layihənin ümumi izahat yazısı, situasiya və baş planının elektron formada surəti

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Layihənin memarlıq, konstruksiya (liftlər, daxili bəzək işləri) və mühəndis kommunikasiyaları (xarici və daxili su təchizatı, kanalizasiya, istilik, ventilyasiya, elektrik təchizatı) bölmələri

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Mikroiqlim göstəricilərinin, səs-küy, vibrasiya və elektromaqnit şüalanması səviyyələrinin hesablamaları

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Su təchizatı, kanalizasiya, istilik və enerji təchizatı sistemlərinin xarici şəbəkələrə qoşulması haqqında texniki şərtlərin elektron formada surəti

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Yaşayış və ictimai binalar üzrə insolyasiya hesablamaları

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Şəxsiyyət vəsiqəsi

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Məlumat elektron sistemə daxil edilir

  • Sənədin adı :

   Texniki avadanlıqların və cihazların yerləşməsi sxemi

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)

  • Sənədin adı :

   Tikinti işlərinin təşkili layihəsinin elektron formada surəti

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)