Əvvəlki versiyaya keçid edə bilərsiniz

Əvvəlki versiyaya keçid et

Qurum

Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Xidmətin adı

Xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat toplularının qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Məzmun

Bu xidmət xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat toplusunun rəsmi qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamənin verilməsini əhatə edir.

Həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı :

  • Sənədin adı :

   Hüquqlar vərəsəlik qaydasında keçmişdirsə, vərəsəlik haqqında şəhadətnamə

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)

  • Sənədin adı :

   Dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)

  • Sənədin adı :

   Məlumat toplusundan istifadəyə müstəsna hüquqların tam verilməsi haqqında hüquq sahibinin (istehsalçının) imzası notarial qaydada təsdiq edilməklə razılıq məktubu

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)

  • Sənədin adı :

   Məlumat toplusunun açıqlanma tarixini təsdiqləyən sənədlər

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)

  • Sənədin adı :

   Məlumat toplusunun xüsusi qorunma hüququ ilə qorunma meyarı kimi əsas götürülən maliyyə vəsaitləri qoyuluşunu təsdiqləyən sənədlər

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)

  • Sənədin adı :

   Məlumat toplusundan istifadəyə müstəsna hüquqların qismən verilməsi barədə müqavilə

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)

  • Sənədin adı :

   Məlumat toplusunun xüsusi qorunma hüququ ilə qorunma meyarı kimi əsas götürülən vaxt və enerji məsrəfləri şəklində əhəmiyyətli sərmayə qoyuluşunu təsdiqləyən sənədlər

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)

  • Sənədin adı :

   Məlumat toplusu

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Elektron variantı ( elektron müraciət edildikdə xidmətin təqdim edildiyi internet ünvanından yüklənərək doldurulur) və ya əsli və elektron variantı (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)

  • Sənədin adı :

   Ərizə

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Elektron formada (xidmətin təqdim edildiyi internet ünvanından yüklənərək doldurulur) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)

  • Sənədin adı :

   Məlumat toplusundan istifadəyə müstəsna hüquqların qismən verilməsi haqqında hüquq sahibinin (istehsalçının) imzası notarial qaydada təsdiq edilməklə razılıq məktubu

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)

  • Sənədin adı :

   Məlumat toplusunun qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinə ilk dəfə təqdim edildiyi tarix barədə məlumat

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)

  • Sənədin adı :

   Məlumat toplusundan istifadəyə müstəsna hüquqların tam verilməsi barədə müqavilə

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)

  • Sənədin adı :

   Hüquq sahibi hüquqi şəxs olduqda, hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarış

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)