Əvvəlki versiyaya keçid edə bilərsiniz

Əvvəlki versiyaya keçid et

Qurum

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Xidmətin adı

Sertifikatın (diplomun) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən tanınması haqqında təsdiqnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Məzmun

“Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair”, Beynəlxalq Konvensiyanın (DHDNÇ-78) tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat donanması gəmilərində (hərbi gəmi istisna olmaqla) işləmək üçün əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sertifikatlarının (diplomlarının) Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfindən tanınması haqqında təsdiqnamənin verilməsi

Həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı :

  • Sənədin adı :

   Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı altında üzən gəmilərdə gəmi heyəti üzvü vəzifəsində işləmələri üçün cəlb olunması zərurətini özündə ehtiva edən əsaslandırılmış müraciət

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   "Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair" Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə müvafiq olaraq dənizçiyə verilən sənədlərin təsdiqlənməsinə dair bu sənədləri verən dövlət tərəfindən müvafiq sənəd

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin işləməsi nəzərdə tutulan gəmilərə dair Dövlət gəmi reyestrindən çıxarış

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   2 ədəd 3x4 sm ölçüdə ağ fonda fotoşəkil

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu (tərəfdar çıxdığı) beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq bağlanılması nəzərdə tutulan əmək müqaviləsinin layihəsi

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   İşə cəlb olunması nəzərdə tutulan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sağlamlıq vəziyyətinin müvafiq vəzifəni tutmağa imkan verməsini təsdiq edən tibbi sertifikat

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   Əcnəbiyə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsə müvəqqəti və ya daimi yaşayış üçün verilən icazə vəsiqəsi

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   Gəmi komandir və sıravi heyət üzvlərinə təsdiqnamələrin verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd Ödənişin həyata keçirildiyini təsdiq edən sənəd xidmətin nəticəsinin əldə edilməsi zamanı digər sənədlərin əsli ilə birlikdə bilavasitə Administrasiyaya təqdim edilməlidir

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti

  • Sənədin adı :

   İşə cəlb olunması nəzərdə tutulan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sertifikatları (diplomları) və xüsusi hazırlıq şəhadətnamələri

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin əsli və ya surəti