Əvvəlki versiyaya keçid edə bilərsiniz

Əvvəlki versiyaya keçid et

Maliyyə uçot sisteminin düzgün qurulmasına xidmət edən "Elektron hesab səhifəsi"

6185
Mətni çap edin Mətni kopyala t1 t0 t2

Elektron hesab səhifəsi - maliyyə uçot sisteminin düzgün qurulmasına xidmət edən, gömrük rüsumları, alınması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş vergilər, dəbbə pulu, gömrük yığımları, inzibati cərimələr və digər ödənişlər üzrə büdcə ilə qarşılıqlı hesablaşmaların vəziyyətini vahid məkanda birləşdirən yeni elektron sistemdir.